Steunbetuiging Veteranenkalender van Nanscharity: Ludy de Vos

“Veteranen die terugkeren van een missie kunnen meestal zonder problemen hun plaatsje in de samenleving weer innemen. Soms lukt dat niet zo goed en is hulp nodig van buitenaf; hulp door een mens of door een dier.

Honden leven al duizenden jaren samen met mensen in allerlei verschillende relaties. Hoog sensitief als ze zijn, pikken deze dieren feilloos de gemoedstoestand op van de mensen in hun omgeving. Daarmee kunnen ze, helemaal als ze daarvoor zijn opgeleid en getraind, een waardevolle indicator en spiegel zijn en helpen bij behouden of hervinden van balans van mensen, van veteranen. 

De laatste jaren heb ik van dichtbij kunnen zien hoeveel hulphouden kunnen betekenen, letterlijk van levensbelang zijn voor sommige veteranen. Het is daarom dat ik met trots meewerk aan de totstandkoming van een veteranenkalender en deze van harte bij u aanbeveel. Hopelijk wordt dit prachtige initiatief van Nancy Janssen een succes met een mooie opbrengst die ten goede komt aan hulphonden voor zij die deze nodig hebben“.

Kolonel Ludy de Vos

Hoofd Afdeling Erkenning & Waardering

Nederlands Veteraneninstituut

Ludy de Vos

%d bloggers liken dit: